Nové kurzy začínají od 1. září 2015!

Termíny dle domluvy.

13.6.2015
Přínos kurzů

Většinu lidí baví kreslení zhruba do deseti let, protože kolem desátého roku si dítě začíná uvědomovat vlastní nedokonalost a v důsledku toho mu výtvarná činnost přestává dělat radost. Nadchází období, které označujeme jako krize výtvarného projevu. Tuto krizi můžeme během kurzů překonat.

Příroda to zařídila tak, že tvorba v nás probouzí libé pocity, je to jakási odměna. Při kreslení a malování dochází k uvolnění psychického napětí. Pokud povolíme uzdu přirozené tvořivosti. Zjišťujeme pak, že nám takhle strávený čas přináší vnitřní uspokojení a nabíjí nás energií při dnešním životním stylu tak potřebnou. Jsme bohatší o zážitek z tvorby, o možnost rozvoje imaginace a dotváření osobnosti.

Výtvarný projev není jen zábava, hra, koníček, je to vědomý proces, záměrné cvičení vedoucí k vnitřnímu rozvoji. Je i nástrojem sebepoznání a pomáhá vnitřnímu růstu. Lidé, kteří se výtvarně vyjadřují, jsou uvolněnější, dokáží lépe vnímat a sdělovat své prožitky. Prohlubuje se jejich estetické cítění i pochopení toho, co je skutečná krása. Bývají pak tolerantnější k projevům a názorům ostatních a také výkonnější a kreativnější i v jiných oblastech života.