Nové kurzy začínají od 1. září 2015!

Termíny dle domluvy.

13.6.2015
Systém cvičení

Když jsem se učila kreslit já, postavili mě před papír a řekli: Kresli. Jsem tedy do jisté míry samouk. Metodou pokusu a omylu jsem se propracovala k poznání základních uměleckých pravidel a postupů. Takový způsob učení je ovšem zdlouhavý a člověka spíš odradí. Proto jsem pro své studenty sestavila soubor výtvarných činností, který je systematicky, krůček po krůčku dovede k samostatnému výtvarnému vyjadřování, ať už se jedná o výzdobu dětského pokoje nebo vytvoření obrazu - dárku.

Na každé lekci se řeší některý ze základních výtvarných problémů. Podstatou je postup od jednodušších úkolů ke složitějším. Samozřejmě tento systém respektuje tvůrčí osobitost a originalitu každého účastníka.