Nové kurzy začínají od 1. září 2015!

Termíny dle domluvy.

13.6.2015
Podstata tvorby
Výtvarné vyjadřování je nástrojem komunikace. Umožňuje vyjádřit i pocity a myšlenky verbálním způsobem nesdělitelné. Jako každý dorozumívací kód podporuje rozvoj myšlení a chápání. Umožňuje chápat i abstraktní pojmy a podporuje zrání osobnosti. Malování a jiné výtvarné techniky aktivizují pravou mozkovou hemisféru a podporují spolupráci obou hemisfér. To umožňuje vnímat věci v širších souvislostech. Člověk přistupuje k problémům a životním situacím kreativním způsobem a lépe využívá svůj potenciál k jejich řešení.